DoorVerBinden:
Voor verwijzers

Heb je cliënten die moeite hebben met verbaal abstraheren en reflecteren? Heb je juist cliënten die te sterk verbaal abstraheren en rationaliseren? Of heb je cliënten die vanwege een taboe bepaalde ervaringen niet kunnen bespreken?

Dan kan Creatieve Beeldende Therapie door het gebruik van beeldende werkvormen een goed alternatief zijn, omdat het een ervaringsgerichte therapie is!

img-6

De meerwaarde van beeldende therapie

Via materiaalervaring en vormgevingsprocessen kan de cliënt zijn eigen handelen ervaren en zichtbaar maken.
Door beeldend bezig te zijn, worden emoties en behoeften die er voorheen niet mochten zijn, toch geuit en ervaren.

Een groot voordeel is: dat wat de cliënten gemaakt hebben, niet weggaat of vergeten wordt. Wat er gemaakt is, blijft zichtbaar en wordt daardoor ook bespreekbaar. Ook nadat de therapie is afgelopen zal het gemaakte werk hen kunnen blijven motiveren en inspireren om op de ingeslagen weg verder te gaan.

N.B. Uit onderzoek blijkt dat cliënten die Creatieve Beeldende therapie hebben gevolgd, meer veerkracht hebben gekregen

en beter in staat zijn hun problemen op een andere manier te benaderen. Dit past in de huidige tendens van de hulpverlening die erop gericht is om de cliënt zijn probleem te leren dragen in plaats van die te laten verwerken.

Beeldende Therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en soms kan de beeldende therapie vanuit de wet bijzondere bijstand worden bekostigd wanneer aantoonbaar is dat een cliënt baat heeft bij Beeldende Therapie.

img-7

De meerwaarde van beeldende therapie

Via materiaalervaring en vormgevingsprocessen kan de cliënt zijn eigen handelen ervaren en zichtbaar maken.
Door beeldend bezig te zijn, worden emoties en behoeften die er voorheen niet mochten zijn, toch geuit en ervaren.

Een groot voordeel is: dat wat de cliënten gemaakt hebben, niet weggaat of vergeten wordt. Wat er gemaakt is, blijft zichtbaar en wordt daardoor ook bespreekbaar. Ook nadat de therapie is afgelopen zal het gemaakte werk hen kunnen blijven motiveren en inspireren om op de ingeslagen weg verder te gaan.

N.B. Uit onderzoek blijkt dat cliënten die Creatieve Beeldende therapie hebben gevolgd, meer veerkracht hebben gekregen en beter in staat zijn hun problemen op een andere manier te benaderen. Dit past in de huidige tendens van de hulpverlening die erop gericht is om de cliënt zijn probleem te leren dragen in plaats van die te laten verwerken.

Beeldende Therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en soms kan de beeldende therapie vanuit de wet bijzondere bijstand worden bekostigd wanneer aantoonbaar is dat een cliënt baat heeft bij Beeldende Therapie.

img-8

Vergoedingen

Beeldende therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt onder het kopje ‘Alternatieve geneeswijzen’. Omdat het vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt, gaat het volgen van beeldende therapie niet ten koste van het eigen risico.

Check bij je eigen verzekering de vergoedingen die je ontvangt voor beeldende therapie. Hier vind je een overzicht van de aangesloten verzekeringen.

Omdat ik ben aangesloten bij het CZOT, heb ik een contract met Samen 14. Dit betekent dat cliënten ook via de gemeente bij mij aangemeld kunnen worden op basis van de jeugdwet en op voorwaarde dat er een beschikking wordt afgegeven. Dit kan i.o.m. de wijkcoach of huisarts. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat eerst alle mogelijkheden van de particuliere verzekering zijn gebruikt.

img-9

DoorVerBinden is aangesloten bij:

Loading...
Begin chat
1
Kan ik je ergens mee helpen?
Direct contact met Alice
Goedendag,

Kan ik je ergens mee helpen?
Ga naar de inhoud