Skip to content

VOOR VERWIJZERS

Heeft u cliënten die moeite hebben met verbaal abstraheren en reflecteren? 
Heeft u juist cliënten die te sterk verbaal abstraheren en rationaliseren? 
Of heeft u cliënten die vanwege een taboe bepaalde ervaringen niet kunnen bespreken?

Dan kan Creatieve Beeldende Therapie door het gebruik van beeldende werkvormen een goed alternatief zijn, omdat het een ervaringsgerichte therapie is!

VOOR VERWIJZERS

Heeft u cliënten die moeite hebben met verbaal abstraheren en reflecteren? 
Heeft u juist cliënten die te sterk verbaal abstraheren en rationaliseren? 
Of heeft u cliënten die vanwege een taboe bepaalde ervaringen niet kunnen bespreken?

Dan kan Creatieve Beeldende Therapie door het gebruik van beeldende werkvormen een goed alternatief zijn, omdat het een ervaringsgerichte therapie is!

DE MEERWAARDE VAN BEELDENDE THERAPIE

Via materiaalervaring en vormgevingsprocessen kan de cliënt zijn eigen handelen ervaren en zichtbaar maken.
Door beeldend bezig te zijn, worden emoties en behoeften die er voorheen niet mochten zijn, toch geuit en ervaren. 

Een groot voordeel is: dat wat de cliënten gemaakt hebben, niet weggaat of vergeten wordt. Wat er gemaakt is, blijft zichtbaar en wordt daardoor ook bespreekbaar. Ook nadat de therapie is afgelopen zal het gemaakte werk hen kunnen blijven motiveren en inspireren om op de ingeslagen weg verder te gaan.

N.B. Uit onderzoek blijkt dat cliënten die Creatieve Beeldende therapie hebben gevolgd, meer veerkracht

hebben gekregen en beter in staat zijn hun problemen op een andere manier te benaderen. Dit past in de huidige tendens van de hulpverlening die erop gericht is om de cliënt zijn probleem te leren dragen in plaats van die te laten verwerken.

Beeldende Therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en soms kan de beeldende therapie vanuit de wet bijzondere bijstand worden bekostigd wanneer aantoonbaar is dat een cliënt baat heeft bij Beeldende Therapie.

DE MEERWAARDE VAN BEELDENDE THERAPIE

Via materiaalervaring en vormgevingsprocessen kan de cliënt zijn eigen handelen ervaren en zichtbaar maken.
Door beeldend bezig te zijn, worden emoties en behoeften die er voorheen niet mochten zijn, toch geuit en ervaren. 

Een groot voordeel is: dat wat de cliënten gemaakt hebben, niet weggaat of vergeten wordt. Wat er gemaakt is, blijft zichtbaar en wordt daardoor ook bespreekbaar. Ook nadat de therapie is afgelopen zal het gemaakte werk hen kunnen blijven motiveren en inspireren om op de ingeslagen weg verder te gaan.

N.B. Uit onderzoek blijkt dat cliënten die Creatieve Beeldende therapie hebben gevolgd, meer veerkracht

hebben gekregen en beter in staat zijn hun problemen op een andere manier te benaderen. Dit past in de huidige tendens van de hulpverlening die erop gericht is om de cliënt zijn probleem te leren dragen in plaats van die te laten verwerken.

Beeldende Therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en soms kan de beeldende therapie vanuit de wet bijzondere bijstand worden bekostigd wanneer aantoonbaar is dat een cliënt baat heeft bij Beeldende Therapie.

VERGOEDINGEN

Beeldende therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt onder het kopje ‘Alternatieve geneeswijzen’. Omdat het vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt, gaat het volgen van beeldende therapie niet ten koste van het eigen risico. Check bij je eigen verzekering de vergoedingen die je ontvangt voor beeldende therapie. Hier vind je een overzicht van de aangesloten verzekeringen.

VERGOEDINGEN

Beeldende therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt onder het kopje ‘Alternatieve geneeswijzen’. Omdat het vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt, gaat het volgen van beeldende therapie niet ten koste van het eigen risico. Check bij je eigen verzekering de vergoedingen die je ontvangt voor beeldende therapie. Hier vind je een overzicht van de aangesloten verzekeringen.

Doorverbinden - praktijk voor beeldende therapie

AANGESLOTEN BIJ

Doorverbinden - praktijk voor beeldende therapie

AANGESLOTEN BIJ